MAXIWORK

MAXIWORK

Üst ve taban beslemeye kuvvet sağlar Tarımsal sürdürülebilirliğin önemli bir bileşeni olarak taban gübresi, toprak verimliliğinin iyileştirilmesine büyük ölçüde katkı sağlar ve bitkilerin besin alımını kolaylaştırarak verim oranını yükseltir.

• Toprakta besin verimliliğini artırır. Toprağın kimyasal girdilere bağımlılığını azaltır.

• Köklerin solunumunda, çiçeklenmenin zamanında gerçekleşmesinde, meyvenin (tohumun) oluşmasında ve olgunlaşmasında etkilidir.

• Azotlu gübreler, bitkilerin olgunlaşmasını hızlandırır. Ürün kalitesini yükseltir.

• Fosforlu gübreler, kök teşekkülünü, bitkinin gelişmesini ve çiçek oluşumunu sağlar. Bitkilerin olgunlaşmasını çabuklaştırır.

• Potasyumlu gübreler dane ve meyvelerin iri, dolgun ve sert; canlı olmasını sağlar. Ürünün gıda değerini artırır. Meyve dökümünü en aza indirir. Olumsuz yetişme koşullarına, yatmaya ve hastalıklara karşı dayanıklılığı artırır.


Makro Elementler (%w/w) Mikro Elementler (% w/w)FORMÜLASYONLAR
Toplam Azot(N) Üre Azotu (N-NH2) Amonyak Azotu (NH4-N) Amonyum Azotu (N-NH3) Nitrat Azotu (NO3-N) Fosfor Pentaoksit (P205) Kükürt Trioksit (SO3) Potasyum Oksit (K2O) Magnezyum Oksit (MgO) Bor (B) Bakır (Cu) Demir (Fe) Mangan (Mn) Çinko (Zn)
ÜRE 46 46 - - - - - - - - - - - -
A Sülfat 21 - 21 - - - 60 - - - - - - -
UAS 33 24 - 9 - - 25 - - - - - - -
UAN 32 16 8 - 8 - - - - - - - - -
20.20.0 20 - - - - 20 - - - - - - - -
DAP 18 - 18 - - 46 - - - - - - - -
15.15.15 15 - - - - 15 - 15 - - - - - -
25.5.10 25 - - 12,9 12,1 5 - 10 - - - - - -
12.12.17 12 - - 8 4 12 22 17 2 0,1 - - - -