Saf ve Klasik Gübreler

Saf ve Klasik Gübreler

AWI saf gübre grubunda; Mono Amonyum Fosfat (MAP), Potasyum Nitrat (NOP), Potasyum Sülfat (SOP), Potasyum Klorür (MOP), Kalsiyum Nitrat, Magnezyum Sülfat, Magnezyum Nitrat gibi ürünler bulunmaktadır.

AWI klasik gübre grubu ise ÜRE, Amonyum Sülfat, Di Amonyum Fosfat (DAP), Üre Amonyum Sülfat (UAS), Üre Amonyum Nitrat (UAN), 15.15.15, 20.20.0 gibi gübrelerden oluşmaktadır.

Saf ve klasik gübre gruplarımız, kalite kriterleri en yüksek seviyede belirlenmiş, ağır metal içermeyen safiyeti yüksek ürünlerdir. 

AWI kalitesi ile satışa sunulan bu gruptaki ürünlerimiz, transit ticaret işlem hacmimizin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.