NPK Gübreler

NPK Gübreler

Kaliteli ham madde seçimiyle başlayan suda çözünür NPK üretimlerimiz, yüksek teknoloji ile yapılmaktadır.

Ürünlerimiz suda çözünürlüğü maksimum seviyede ve bitkiler tarafından kolay alınabilir özelliktedir.

Güçlü bir başlangıç, iyi bir gelişme, yüksek verim, erken ve kaliteli ürün elde etmek için, bitkilerin her döneminde kullanılan farklı formülasyonlardan oluşmaktadır.

Damla sulama, yağmurlama ve yapraktan olmak üzere her türlü sulama sistemiyle uygulanan ürün gruplarımız bulunmaktadır.

Ürünlerimiz içerisinde bulunan mikro elementlerin tamamı şelatlıdır. Ürünlerimizin pH ve EC değerleri düşüktür.

Suda çözünür NPK gruplarımız AWI üretimi veya AWI ortak üretim ürünleri olarak satışa sunulmaktadır.